'

 

MyDroneAcademy informerer: 

Nye EU-regler i Open kategorien (Kategori A)

 

 

 

 


Information om de nye EU-regler i Open kategorien, overblik over overgangsordninger og debatforum

Den nye EU-forordning er det første af fire skridt mod en harmonisering af de regler, som gælder for Umanned Aircraft System (”UAS”) og Manned Aircraft System i 2030. Disse nye regler er mere komplekse end de gamle, men giver også helt nye og spændende muligheder for dronebranchen. Man kan langt hen ad vejen sige, at branchen er modnet og nu for alvor anerkendes.

Det er vigtigt for os at pointerer, at vi forholder os direkte til EU-forordningens tekst og altså ikke til den danske myndigheds (TBST) fortolkning af samme, da den i skrivende stund ikke kendes. Det betyder, at selvom vi har gjort vores yderste for at tolke forordningen objektivt, kan vi ikke garanterer, at det endelige, danske regelsæt vil være i 100% overensstemmelse med vores tolkning. Derfor finder du også nederst på siden links til de mest relevante dokumenter, så du selv har mulighed for at gennemgå og tolke materialet. 

For at gøre det nye regelsæt overskueligt, behandler vi i første omgang kun den ny Open Kategori (også kaldet Kategori A), da den efter vores opfattelse vil berøre hovedparten af vores kunder. Senere supplerer vi med information om Kategori B (SORA).

Overodnet gælder det, at hvis du vil flyve i byen

 • og din drone veje mindre end 4 kg
 • og du ikke overflyver personforsamlinger
 • og du ikke flyver BVLOS
 • og du holder din drone i en horisontalt afstand til uvedkommende på 5m i energisparetilstand (ellers 30m)

skal du efter vores opfattelse ikke tænke på Kategori B (SORA).

Der har de seneste måneder været megen velmenende - men også forvirrende - information på eksempelvis de sociale medier. Vi gør vores bedste for at være så objektive som muligt og til kun at henholde os til de EU-regler, som vi mener Danmark også skal efterleve. Vi har valgt at dele informationen op i fire dele:

 • Et skema, som giver dig et kort og præcist overblik over de mest relevante områder
 • En beskrivelse af overgangsordninger
 • Links til relevante EU-forordninger, anbefalinger fra JARUS og nuværende danske bekendtgørelser
 • Vores debatforum, som du finder øverst på denne side

Vi afholder naturligvis både Dronepilot- og Operatørkurser i henhold til de nye regler, når det endelige danske regelsæt er klart.

Overgangsordninger 


Droner, som ikke overholder krav til den nye C-klasse mærkning, kan anvendes i en overgangsperiode indtil 1. Juli 2022 på følgende betingelser:

 1. Droner med en maksimal startmasse på under 500g skal opereres i overensstemmelse med de operationelle krav, der er fastlagt under A1 af en fjernpilot med et kompetenceniveau, der er fastlagt af den pågældende medlemsstat. (Dette kompetenceniveau kendes ikke på nuværende tidpunkt.)
 2. Droner med en maksimal startmasse på under 2 kg skal opereres ved at holde luftfartøjet i en
  horisontal afstand på mindst 50m fra mennesker, og fjernpiloterne skal have et kompetenceniveau, der som
  minimum svarer til A2
 3. Droner med en maksimal startmasse på over 2 kg og under 25 kg skal opereres i overensstemmelse med de operationelle krav under A3 (udføres hvor der ikke kan forventes uvedkommende personer og udføres i en sikker horisontal afstand på mindst 150 m fra områder, der bruges til beboelse, erhverv, industri eller rekreative formål) og Dronepiloten skal have et kompetenceniveau, der som minimum svarer til det man skal have, for at flyve i A3.

 

Områder, der ligger under national selvbestemmelse 

Retningslinjerne for dette er endnu ikke frigivet af de danske myndigheder, men de må formodes at ligger tæt på de  regler, der gælder for erhvervelse af det eksisterende Dronebevis, altså: 

 • Offentlig sikkerhed
 • Beskyttelse af privatlivets fred
 • Personoplysninger 
 • Personforsamlinger
 • Hospitaler, militære anlæg, industrianlæg
 • Transportinfrastruktur
 • Naturområder

 

Links til relevante dokumenter og information 

Den nuværende bydronebekendtgørelse

Den nuværende Landronebekendtgørelse

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/947 

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/945 

JARUS RECOMMENDATION UAS RPC CAT A AND CAT B