Nye EU-reglerInformation om de nye EU-regler i Open kategorien 

Den nye EU-forordning er det første af fire skridt mod en harmonisering af de regler, som gælder for Umanned Aircraft System (”UAS”) og Manned Aircraft System i 2030. Disse nye regler bliver en del mere komplicerede end de nuværende, men giver også helt nye og spændende muligheder for dronebranchen. 

Det er vigtigt for os at pointerer, at information på denne side er en afspejling af de informationer der er til rådighed i skrivende stund

Med den nye danske bekendtgørelse i høring, sammenholdt med diverse EU forordninger samt EASA fortolkninger ( Se links nederst på denne side), er det efterhånden mere klart hvad de nye regler indbærer for de danske dronepiloter.

Nedenstående er et ultrakort overblik af de Bekendtgørelser, Forordninger og Fortolkninger fra officiel side. Links til alle ressourcer, samt fakta skema, kan findes nederst på denne side. På grund af Corona Virus træder de nye regler i kraft d. 1. Januar 2021 og alle overgangsordninger blevet rykket 6 måneder. Droner på mindre end 250 gram er ikke medtaget i nedenstående punkter, se skema nedenfor. 

Efter troværdige oplysninger kommer konverteringen af eksisterende beviser til at foregå som følger:

Dronetegn bliver konverteret til Open A1/Open A3.

Dronebevis 1A, 1B og 2 bliver konverteret til OpenA2.

Man skal dermed ikke op til en ny prøve i forbindelse med konverteringen.

Konverteringen vil rent formelt finde sted i løbet af 2021, men indehavere af ovenstående Certifikater skal i princippet opfatte konverteringen gældende fra 1. januar 2021. Læs mere om de nye regler på https://www.opena2.dk

Der er således ingen grund til at vente til næste år med at tage dronebeviset, medmindre man ønsker en teoriprøve på 70 spørgsmål, som den nye teoriprøve indeholder mod de nuværende 30 spørgsmål😊

1) Dronepiloten og droneoperatøren er ansvarlig for at overholde EU forordningen "KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/947
af 24. maj 2019"

2) Efter troværdige oplysninger kommer konverteringen af eksisterende beviser til at foregå som følger:

Dronetegn bliver konverteret til Open A1/Open A3.

Dronebevis 1A, 1B og 2 bliver konverteret til OpenA2.

Man skal dermed ikke op til en ny prøve i forbindelse med konverteringen.

Konverteringen vil rent formelt finde sted i løbet af 2021, men indehavere af ovenstående Certifikater skal i princippet opfatte konverteringen gældende fra 1. januar 2021. 

3) Konceptet med Dronetegn ( OpenA1 og OpenA3) bliver videreført - dog skal man tage et online kursus og en online teoritest på 40 spørgsmål, Den store forskel er at man nu skal holde en fast afstand på 150m fra beboelse/industri/rekreative-områder. 

4) Konceptet med det danske dronebevis bliver videreført under EU regler. Udover regler for et OpenA1 og Open A3, skal man som nu, lave en selvuddannelse i den praktiske del (ligner meget de nuværende 15 Flyvninger/ 5 timer total), samt op til teoriprøve på yderligere 30 spørgsmål.

5) Der kræves ikke CVR nummer, aldersgrænsen nedsat til 15 år i Open. Der kræves ikke natpåtegning for flyvning om natten

6) Hvis droneoperatøren har mere end 1 dronepilot ansat skal Operatøren have udarbejdet en drifthåndbog.

7) Beviset gælder i 5 år og der kræves ikke den nuværende årlige flyveerfaring på 5 timers flyvning

8) Droneoperatøren skal registreres, med den/de drone som operatøren ejer, Selve dronen skal ikke registreres

9) Droneoperatør nummeret man får fra TBST, skal være angivet på alle de droner som Operatøren ejer. Nummeret er gældende i hele EU 


Hvis man ønsker at flyve under de nuværende Standard Scenario (STS), hvor risikoen er afdækket for en bestemt type flyvning er der følgende regler:

1) Man skal lave en temmelig omfattende Driftshåndbog som beskrevet i (EU) 2020/639 af 12. maj 2020  Tillæg 5

2) Man skal have en separat teoretisk uddannelse for standard scenarier, afsluttende en teoriprøve af en enhed der er godkendt af TBST

3) Man skal op til en separat praktisk godkendelse i hvert standard scenarie man ønsker at flyve under

Vi afholder naturligvis både Teorikurser og praktiske prøver indenfor alle nuværende og kommende standard scenarier. Vi vil endvidere afholde kurser i udrbejdelse af Standard scenarie Driftshåndbøger og vi tilbyder også at udarbejde selve driftshåndbogen for vores kunder.

Vi vil senere lave en separat website med mere info om Standard Scenarier, som vil blive annonceret via et nyhedsbrev


Overgangsordninger og særlige bestemmelser i den åbne Kategori

 1. Alle Dronebeviser der er udstedt af TBST er gyldige indtil 1. Januar 2022 eller indtil de bliver konverteret af TBST 
 2. Hvis du ikke har et Dronebevis og vil flyve i bymæssig bebyggelse efter d. 31. december 2020, skal du have et OpenA2 certifikat
 3. Droner, som ikke overholder krav til den nye C-klasse mærkning, kan anvendes i en overgangsperiode indtil 1. jan 2023 på følgende betingelser:         
 4.  Droner  med en maksimal startmasse på under 500g skal opereres i overensstemmelse med de operationelle krav, der er fastlagt under A1 af en             fjernpilot med et kompetenceniveau, der er fastlagt af den pågældende medlemsstat. (Dette kompetenceniveau kendes ikke på nuværende tidpunkt.   
 5. Droner med en maksimal startmasse på under 2 kg skal opereres ved at holde luftfartøjet i en horisontal afstand på mindst 50m fra mennesker, og fjernpiloterne skal have et kompetenceniveau, der som minimum svarer til A2
 6. Droner med en maksimal startmasse på over 2 kg og under 25 kg skal opereres i overensstemmelse med de operationelle krav under A3. Dronepiloten skal have et kompetenceniveau, der som minimum svarer til det man skal have, for at flyve i A3
 7. Fra d. 1. Januar 2022 skal den enkelte nationalstat offentliggøre informationer om Geografiske Zoner i et digital format der er harmoniseret med EU regler   
 8. Fra d. 1. Januar 2021 skal alle flyvninger følge KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/947, samt den danske Dronebekendtgørelse. se links nedenfor.
 9. Fra d. 1. Januar 2023 skal alle Operationer i den Åbne kategori følge bestemmelserne i EU regulation 2019/947 og EU regulation 2019/945. Dvs. at alle overgangsordninger er udløbet.
 10. Droner som ikke er privatbygget, med en masse på mindre end 250gram og bragt i omsætning inden d. 1. Januar 2023 kan opererer under betingelser i Open A1- dvs. i al fremtid
 11. 6) Droner som ikke er privatbygget, med en masse på mindre end 25kg og bragt i omsætning inden d. 1. januar 2023 kan opererer under betingelser i Open A3 -  dvs. i al fremtid


 

Områder, der ligger under national selvbestemmelse 

Retningslinjerne er netop nu i hørring, de er nærmest identiske med de nuværende regler (se link nedenfor)

 • Offentlig sikkerhed
 • Beskyttelse af privatlivets fred
 • Personoplysninger 
 • Personforsamlinger
 • Hospitaler, militære anlæg, industrianlæg
 • Transportinfrastruktur
 • Naturområder


Links til relevante dokumenter og information 

Den nuværende bydronebekendtgørelse

Den nuværende Landronebekendtgørelse

Den nye danske Dronebekendtgørelse i høring

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/947 

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/945 

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/639 af 12. maj 2020 

EASA Published FAQ's on European drones Regulation

Draft Annex to draft Commission Delegated Regulation (EU) …/… amending
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 as regards the introduction of class C5
and C6 UAS

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/746
af 4. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udsættelse af fristerne for
anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af covid-19-pandemien